HOME ASIA ASSETS CO.,LTD. www.homeaa.com

บทความ

บริษัท โฮม เอเชีย แอ็สเซ็ท จำกัด

13-07-2566 04:26:24น.

บริษัท โฮม เอเชีย แอ็สเซ็ท จำกัด    

มีวัตถุประสงค์   ทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ปี 2549 จนปัจจุบัน รวม 18 ปี โดยการรับฝากขาย, บริหารงานโครงการ, ให้เช่า ,ขอสินเชื่อธนาคาร, บริหารงานขายทรัพย์สินสถาบันการเงิน ซึ่งธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ทางบริษัทฯ มีทีมงานของบริษัท โฮม เอเชีย แอ็สเซ็ท จำกัด เป็นผู้ดูแลทุกขั้นตอน โดยมีธนาคารพาณิชย์ เป็นที่ปรึกษาให้สินเชื่อกับลูกค้าของทางบริษัทฯ โดยทางบริษัท มีนโยบายเพิ่มสาขาในทุกพื้นที่ โดยเร็ว เพื่อให้บริการกับลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว และบริษัทฯ ยังมีให้บริการทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีจาก บริษัท โฮม เอเชีย แอ็สเซ็ท จำกัด

เป้าหมายของบริษัทฯ    

ฝ่ายขาย -เป้าหมายที่รับฝากจากลูกค้ารายย่อย ที่นำบ้าน และทรัพย์สินอื่นๆ เข้ามาฝากขาย โดยคาดว่าในปี 2567 จะมีลูกค้านำทรัพย์สินเข้ามาร่วมรายการเพิ่มมากถึง 6000 รายการและมียอดขายเป็นเงิน 50 ล้านบาท

              -เป้าหมายจากธนาคารและสถาบันการเงิน โดยมีรายได้จากทรัพย์สินของธนาคารและสถาบันการเงินที่ให้ทางบริษัทฯ นำมาขายโดยคาดว่าในปี 2567 จะมีรายการของสถาบันการเงินนำเข้ามาร่วมเพิ่มถึง 6,000 รายการ และมียอดขายเป็นเงิน 50 ล้านบาท ซึ่ง ณ ปัจจุบัน มี บริหารสินทรัพย์ไทย นำทรัพย์สินให้บริษัทบริหารงานอยู่กว่า 5,800 รายการ 

              -เป้าหมายจากการบริหารงานโครงการ มีรายได้จากการบริหารงานโครงการต่างๆ เช่น คอนโดนิรันดร์เรซิเด้นท์, หมู่บ้านอยู่เจริญ และโครงการอื่นๆ ซึ่งในปี 2567 จะมีโครงการที่นำมาบริหารงานเพิ่มขึ้น 1-5 โครงการและมียอดขายเป็นเงิน 20 ล้านบาท

               -เป้าหมายจากทรัพย์สินที่ลูกค้าให้บริการเช่า มีรายได้จากการติดต่อให้ลูกค้ามาเช่าทรัพย์สินที่ผู้ให้เช่านำมาฝากกับทางบริษัทฯ โดยคาดว่าในปี 2566 จะมีรายการเพิ่มมากถึง 40 รายการ และคาดว่าจะมียอดขายเป็นเงิน 5 ล้านบาท

               ซึ่งทางบริษัทฯ หวังว่ารายละเอียดที่เสนอให้ทราบจะเป็นผลประโยชน์ให้ทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการกับ บริษัทฯ มั่นใจได้ว่า บริษัท โฮม เอเชีย แอ็สเซ็ท จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่มีความเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับลูกค้าทุกท่าน โดย ทางบริษัทฯ จะมีสาขาเพิ่มไปเรื่อยๆ ตามพื้นที่ ที่ลูกค้าสะดวกในการติดต่อกับทางบริษัทฯ  โดย ณ ปัจจุบัน จะมี สาขาพหลโยธิน และสาขารัชดาภิเษก และจะมีสาขาใหม่ที่เปิด เพิ่มขึ้นอีกในอนาคต

สนใจต้องการขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ฝ่ายขาย 02-9710128 จ-ศ (08.30 น.-16.00 น.)